ASBESTINVENTARISATIE LATEN UITVOEREN

Een asbestattest is een rapport met de nodige informatie over asbest in de woning. Uit deze test komt naar voren of er eventueel asbest aanwezig is en/of deze veilig is. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen van voor 2001. Het is dus cruciaal dat u dit tijdig in orde krijgt en dat u dit door een gecertificeerde partij laat doen. STALLIS is gecertificeerd en kan u daar zeker bij helpen.

Wij zijn als STALLIS.be reeds erkend als ADI (asbestdeskundige-inventarisatie) en tevens ook al actief voor het uitvoeren van de inventarisatie van asbest.

Onze experts zullen tijdens een bezoek een niet-destructief onderzoek uitvoeren en grondig onderzoek doen naar asbest in het gebouw.

De inventaris die we opstellen wordt geregistreerd in de databank van OVAM. In het asbestattest staat beschreven welke materialen en onderdelen in een woning asbest bevatten. Er worden eventueel ook stalen genomen van asbestverdachte materialen om nader onderzoek te verrichten.

Een afspraak plannen doet u al binnen 24 uur. Op basis van de omstandigheden (o.a. toegankelijkheid en staalresultaten), ontvangt u tevens het attest binnen 24 uur.

Wilt u meer weten? Aarzel niet om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder.