Privacyverklaring

stallis.be hecht veel waarde aan het naleven van de regels ten aanzien van privacy. Uw gegevens worden slechts gebruikt op een wijze die volgens de Privacywet, zoals ingevoerd in december 1992, is toegestaan. Deze wet beschrijft de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

Door onze website te gebruiken gaat u expliciet akkoord met de wijze waarop stallis.be uw gegevens verzamelt en gebruikt. Als u inzage wilt in de verzamelde gegevens van u of uw bedrijf, kunt u altijd contact met ons opnemen. Hierover leest u hieronder meer.

De website stallis.be is eigendom van:

STALLIS – expertisebureau B.V.
IJzerenpoortkaai 3 bus 46
B-2000 Antwerpen

BTW BE 0825.980.833
Telefoonnummer 0800/63 250
E-mailadres info@stallis.be
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren en media

stallis.be verzamelt de gegevens die door u worden ingevuld op ons contact- of aanvraagformulier. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te kunnen behandelen en eventuele vragen van uw kant nader te kunnen bestuderen en oplossen. Met de door u ingestuurde media wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze worden slechts door de aangewezen medewerker van stallis.be bekeken en behandeld, met als doel u een passend antwoord op uw (aan)vraag te kunnen verschaffen.

Onderdelen van deze gegevens zijn:

  • Naam- en adresgegevens
  • Telefoonnummers en/of e-mailadressen
  • Woningkenmerken
  • Eigendomskenmerken
  • Toegestuurde media
  • Foto’s en video’s
  • Financiële bijzonderheden
  • Verbeteren van onze dienstverlening
  • Vergelijkingspunten

Cookies

Bij het bezoeken van onze website wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik van cookies en kunt u lezen welke cookies wij verzamelen. Hierbij ziet u specifiek per categorie terug van welke cookies er sprake is. Voor meer informatie over die onderwerp kunt u ook onze cookieverklaring bekijken.

Het inschakelen van cookies is aanbeloven voor een correcte weergave van de website van stallis.be, doch is het ook mogelijk om cookies uit te schakelen en zo de beperkte weergave van de website te bekijken. De manier waarop u cookies kunt uitschakelen vindt u tevens in onze cookieverklaring.

Uw persoonsgegevens

stallis.be verwerkt uw persoonsgegevens op eerlijke wijze. De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van de beschreven methoden in deze verklaring. Uw gegevens worden hierbij gebruikt en bewaarde zo lang als nodig om voornoemde doeleinden de behalen.

Inzage verkrijgen

U heeft te allen tijde recht op inzage van de door stallis.be bewaarde gegevens over u als persoon of bedrijf. Een verzoek tot inzage van alle bij ons bekende gegevens kunt u via ons e-mailadres info@stallis.be toesturen, wij nemen deze vervolgens in behandeling. Ook kunt u dit verzoek aan ons toesturen door een aangetekende zending. Uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, zullen wij u een overzicht van de bij ons bekende persoonsgegevens toesturen.

Wijzigingsverzoek indienen

Mits uw gegevens niet volledig of zelfs onjuist zijn, kunt u een verzoek tot het wijzigen van uw gegevens bij ons indienen. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat u als gebruiker in eerste instantie verantwoordelijk bent voor de aanlevering van correcte gegevens. Als u een verzoek tot rectificatie van uw gegevens bij ons aanlevert, zullen wij er zorg voor dragen dat wij dit verzoek uiterlijk binnen 4 weken behandelen en u een bevestiging van de doorgevoerde wijzigingen sturen.

Uw gegevens laten verwijderen

Als uw gegevens niet langer nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag of behandelen van uw aanvraag, dan kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen. Uiteraard kan dit ook in het geval van onrechtmatige verstrekking van gegevens of op grond van wettelijke verplichting.

Klachten

Eventuele klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door stallis.be kunt u indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Ook kunnen klachten direct bij stallis.be worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@stallis.be.

Hoe we uw data beveiligen

stallis.be heeft technische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. De door u te gebruiken formulieren zijn beveiligd en onze website wordt regelmatig geüpdatet. Wij zorgen ervoor dat onze website op de nieuwste beschikbare versie van WordPress draait. Hierdoor beperken wij mogelijke risico’s tot een minimum. Op het moment dat er een datalek ontstaat zal stallis.be er samen met haar partners alles aan doen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, waarbij er zo min mogelijk schade zal ontstaan. U kunt ervan uitgaan dat wij deze situaties te allen tijde voorkomen.